เอกสาร
 • 2 ธันวาคม 2017
 • 1054
 • 0
เนื่องจากการนำเข้าผลิตภํณฑ์ปืนเสียงเปล่า แบลงค์กัน ได้มีการบันทึกเลขซีเรียลนัมเบอร์ (Serial Number) ที่อยู่บริเวณเฟรมปืน...
อ่านต่อ
คำเตือนการใช้งาน
 • 19 ตุลาคม 2017
 • 680
 • 0
ข้อควรปฏิบัติในการพกพา นำพา ครอบครอง ปืนเทียมแบลงค์กัน (ไม่ใช่ของเล่นเด็ก) การถือหรือยิง สิ่งเทียมอาวุธปืน แสดงโชว์ใน...
อ่านต่อ
คำถาม
 • 19 ตุลาคม 2017
 • 396
 • 0
 ใช้กระสุนแบลงค์ 9mmPAK กับปืนแบลงค์กันขนาดกระสุน 8mmK ทำงานร่วมกันได้หรือไม่A. ปืนแต่ละกระบอกออกแบบมาให้รังเพลิง...
อ่านต่อ
ปืนแบลงค์กัน
 • 19 ตุลาคม 2017
 • 989
 • 0
หากพูดถึงแบลงค์กัน ก็คงไม่ต่างจาก "ปืนแก๊ป" ของเล่นเด็กในวัยเยาว์ แต่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตพัฒนาให้ปืนแก๊ป เป็นปืนแบล...
อ่านต่อ