คำเตือนการใช้งาน

ข้อควรปฏิบัติในการพกพา นำพา ครอบครอง ปืนเทียมแบลงค์กัน (ไม่ใช่ของเล่นเด็ก)

การถือหรือยิง สิ่งเทียมอาวุธปืน แสดงโชว์ในที่สาธารณะ อาจส่งผลโดยตรงตามกฎหมาย จากผู้ที่พบเห็น หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ ที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาวุธปืนจริง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วน การดัดแปลง อาจถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายและอาจได้รับการบาดเจ็บ หรือ ถึงแก่ความตายได้ ผู้ครอบครองปืนเทียมแบลงค์กัน จึงควรปฎิบัติตามคำแนะนำการใช้แบลงค์กันให้ปลอดภัย ดังต่อไปนี้

  • ปืนแบลงค์กัน หรือ ปืนเสียงเปล่า ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ยิงกระสุนแบลงค์ได้ขนาดใดขนาดหนึ่งเท่านั้น  เช่น 6mm K, 8mm K ,9mm RK และ 9mm PAK ขนาดกระสุนที่ถูกต้องที่สุดคือขนาดที่ระบุไว้อยู่ที่เฟรมปืน (ตามคู่มือการใช้งานของแต่ละกระบอก) ให้ใช้ขนาดนั้นขนาดเดียว เท่านั้น! เพราะหากใช้กระสุนชนิดอื่นหรือขนาดอื่นที่ผู้ผลิตไม่ได้กำหนดให้ใช้ ระบบการทำงานของปืนแบลงค์กันจะชำรุด ปืนจะหมดสิทธิ์ประกัน ผู้ยิงอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสได้เพราะการใช้กระสุนชนิดอื่นที่ไม่ตรงตามที่ผู้ผลิตกำหนดให้ การดัดแปลงปืนเทียม แบลงค์กันจะเสียหายหนัก อาจแตก หรืออาจระเบิดขณะยิงได้ และยังมีโทษความผิดร้ายแรงตาม พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ อีกด้วย
  • เมื่อยิงปืนแบลงค์กันเสียงจะดัง แฟลชเอฟเฟ็คออกปากกระบอก ปลอกกระสุนจะคัดออก และจะเกิดความร้อนบริเวณลำกล้องและสไลด์ปืน จะมีเขม่ากระจายบนอากาศ ควรใส่แว่นกันเขม่า และ ใส่ที่ป้องกันเสียง ถือปืนให้สุดช่วงแขนก่อนยิงทุกครั้ง

  • หากส่วนได้ส่วนหนึ่งของร่างกาย อยู่ใกล้บริเวณปากกระบอกขณะที่ยิง จะก่อให้เกิดอันตรายได้ ควรยิงให้ห่างจากตัวอย่างน้อย 1 เมตร และ ข้อยกเว้นนี้อาจใช้ได้กับงานแสดงละคร ภาพยนตร์ ที่ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ท้องที่ในการถ่ายทำ การฝึกรณยุทธที่มีผู้คุมและครูฝึกซ้อม หรืองานบวช งานแต่งงานที่การรับทราบจากผู้อาศัยรอบข้างว่า “ไม่ใช่อาวุธปืน” แต่... ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นเหล่านี้ ห้ามเล็ง จี้ หรือยิง ปืนแบลงค์กันใส่ใคร แม้ว่าจะกระทำโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม

  • ปืนแบลงค์กันไม่ใช่ของเล่นเด็ก ควรอยู่ภายใต้การดูแลและความรับผิดชอบสุงสุดของผู้บรรลุนิติภาวะ ผู้ผ่านการอบรมการใช้อาวุธอย่างปลอดภัย ห้ามวางไว้ใกล้มือเด็ก หรือ บุคคลอื่นที่อาจยังไม่รู้จักการใช้งานอาวุธ อย่างลำพัง
  • ไม่ควรพกพา หรือซ่อนเก็บไว้ในตัวไปตามท้องถนน หรือวางไว้บนรถใกล้มือพร้อมใช้งาน ควรยิงในสนามฝึกยิงปืน ที่ส่วนตัว หรือที่ไกลจากชุมชน
  • หากจำเป็นต้องนำพา และขนย้าย ให้ทำเช่นเดียวกับ ที่พึงปฏิบัติต่ออาวุธปืน โดยไม่พกพาปืนแบลงค์กันอย่างเปิดเผย (พกพาในลักษณะที่ ผู้อื่นสามารถเห็นได้ไม่ว่าโดยง่ายหรือต้องสังเกต) ไปในที่สาธารณะ และเมื่อทำการนำพาขนย้ายควรเก็บปืนไว้ในที่เก็บสิ่งของท้ายรถยนต์ โดยใส่ปืนแบลงค์กันที่ไม่พร้อมใช้งานไว้ในกล่องบรรจุภัณฑ์ แยกกระสุนออกจากแม๊กกาซีน แยกเก็บกระสุนและอุปกรณ์อื่นๆ ห่างออกจากกัน

  • ปลอกเรืองแสง เพื่อแสดงความแตกต่าง ถูกติดตั้งมาตามข้อปฎิบัติของผู้ค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนตามกฎหมาย อาจส่งผลต่อการนำพาของผู้ครอบครอง และ การรับประกันสินค้า ไม่ควรถอดออก