เอกสาร

เนื่องจากการนำเข้าผลิตภํณฑ์ปืนเสียงเปล่า แบลงค์กัน ได้มีการบันทึกเลขซีเรียลนัมเบอร์ (Serial Number) ที่อยู่บริเวณเฟรมปืนทุกกระบอกลงใบอนุญาตนำเข้าและให้ทำบันทึกรายการผู้สั่งซื้อเพื่อรายงานการค้าเป็นไปตาม กฎระเบียบของการค้า กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย การสั่งซื้อจึงต้องใช้เอกสารระบุตัวต้นได้จริง

  • ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21ปี+ขึ้น (บรรลุนิติภาวะ) สามารถทำนิติกรรมเองได้
  • นิติบุคคล สามารถใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัทแนบเพิ่มกับสำเนาบัตรประชาชน กรรมการผู้จัดการ
  • เจ้าหน้าที่ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ใช้บัตรเจ้าพนักงาน แนบสั่งแทนบัตรประชาชนได้
  • เอกสารทุกฉบับถูกเก็บเป็นความลับและไม่เปิดเผย

วิธีการเซ็นเอกสาร

  • โปรดระบุ เอกสารชุดนี้ใช้สำหรับสั่งซื้อเทียมอาวุธปืนแบลงค์กันเท่านั้น เท่านั้น พร้อมวันที่ทำการสั่งซื้อ ลงบนเอกสารทุกฉบับ/ครั้งที่ทำการสั่งซื้อ
  • โปรดระบุ ข้าพเจ้ารับทราบกฎเกณฑ์การใช้และพกพาจากทางร้านแล้ว ที่มุมล่างสุดของเอกสาร พร้อมเบอร์ติดต่อได้ ( ใบคำเตือนจะถูกแนบลงในกล่องผลิตภัณฑ์ )
  • เซ็นชื่อรับรองสำเนาด้วยลายมือผู้ซื้อเท่านั้น
  • เอกสารทุกฉบับจำเป็นต้อง เซ็นด้วยหมึกสีน้ำเงินและสแกนสี ส่งทางอีเมล sales@gunblank.com หรือ จัดส่งเอกสารจริง มาที่ ที่อยู่บริษัทกันแบลงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คลิกที่นี่

หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารยืนยันการสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว เราจะติดต่อกลับทันที หรือหากไม่ได้รับการติดต่อ สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท กันแบลงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร 042282289