บริษัทกันแบลงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดตั้งร้านในปี 2010 ขายสิ่งเทียมอาวุธปืน บีบีกันเพื่อการกีฬาและ ของสะสม งานอดิเรก จนมาในปี 2011 ได้เริ่มทำธุรกิจ นำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืน เพื่อประกอบฉากให้กับบริษัทภาพยนตร์ใหญ่หลายบริษัท ได้ก่อตั้งเว็บไซต์ Gunblank.com ขึ้นในปี 2012 รับสั่ง นำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืนแบลงค์กัน หรือปืนเสียงเปล่า เพื่อมาจำหน่ายสู่ท้องตลาดประเทศไทยและสนับสนุนให้กับ องค์กร รักษาความปลอดภัย ภาครัฐและหน่วยงานฝึกรณยุทธ์ บุคคลทั่วไป รวมไปถึง ธุรกิจภาพยนตร์

เรามุ่งตอบสนองความต้องการให้กลุ่มบุคคลที่รักการสะสม งานศิลปะของปืนในสมัยต่างๆ เป็นศาสตร์และศิลป์ ซึ่งหาได้ยากและราคาแพงในปัจจุบัน วันนี้เราจึงขอเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่รักการสะสม เพื่อนำไปเก็บไว้สะสมในตู้โชว์ หรือ ใช้ประกอบฉากภาพยนตร์ หรือ งานรวมตัวของชาวคาวบอย งานแสดงโชว์ต่างๆ หรือในวาระโอกาสต่างๆ โดยไม่เสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อคนรอบข้าง

นอกจาก สิ่งเทียมอาวุธปืนแบลงค์กันของเราจะสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และอีกทั้ง จะยังช่วยลดจำนวนความต้องการ ใช้ และครอบครองอาวุธปืนจริงโดยไม่จำเป็นได้อีกด้วย

สิ่งเทียมอาวุธปืนสามารถเปรียบเทียบได้กับ อุปกรณ์สำเร็จความใคร่ หรือ แบบจำลองสิ่งของวัตถุอย่างหนึ่งที่ยากจะครอบครองได้ เช่น ภาพโมนาลิซ่าปลอม เป็นต้น แม้ว่าจะเป็นภาพปลอมแต่ผู้ที่มีครอบครองก็สมใจ เพราะวัตถุนั้นๆ เป็นคุณค้าทางจิตใจของแต่ละบุคคล เช่นเดียวกันกับ ปืนแบลงค์กัน ที่จะช่วยให้คุณรู้สึกอุ่นใจ ทดแทนได้

เรามีความยินดีที่จะนำทุกท่านก้าวไปสู่วิวัฒนาการเทคโนโลยีใหม่ กับปืนสัญญาณเสียง หรือ แบลงค์กัน สำหรับใช้ถ่ายภาพยนตร์ การฝึกยุทธวิธี หรือใช้เป็นสัญญาณเปิดตัวนักกีฬา แทนที่ อาวุธปืนจริงที่มีความอันตรายสูง

เอกสารประกอบการค้าและใบอนุญาตขาย